Начало    Общи условия    За нас    Резервации    Контакти   
 
НОВА ГОДИНА 2023 с автобус
ПредКоледни екскурзии 2022
ИСПАНИЯ 2022, самолет
ИТАЛИЯ 2022, самолет
ПОРТУГАЛИЯ 2022, самолет
ТУНИС 2022, самолет


Февруари 2024
Март 2024
Април 2024
Май 2024
Юни 2024
Юли 2024
Август 2024
Септември 2024
Октомври 2024
Ноември 2024
Декември 2024
Януари 2025
Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ

РЕЗЕРВАЦИИ:
за почивка или екскурзия можете да направите в офиса на фирмата или чрез упълномощените от нея туристически агенции. В случаите, когато резервацията е направена в туристическа агенция, всички въпроси се уреждат само чрез нея.

ДЕПОЗИТ И ПЛАЩАНЕ:
При подаване на заявка за туристически услуги е необходимо да попълните и подпишете ДОГОВОР и да заплатите депозит съгласно заявените услуги, ако тя е подадена 11 дни преди датата на отпътуване на туристите или пълната стойност, ако остават 10 или по-малко дни. След потвърждаване на заявката трябва да заплатите разликата между депозита и пълната стойност не по-късно от 10 дни преди датата на отпътуване. Ако това не бъде направено, ТО “София Турс”- ЕООД има правото да анулира резервацията.

ЦЕНИТЕ:
по програмите са в лева. Ние Ви гарантираме, че след заплащане на депозит от Ваша страна цените няма да бъдат увеличени. ТО “София Турс” си запазва правото да коригира цените.

ПРОМЕНИ И АНУЛАЦИИ.
В случай, че до 10 (десет) дни преди датата на отпътуване желаете да направите промени, е необходимо да попълните нов ДОГОВОР. Ние ще удовлетворим Вашето желание, ако разполагаме със свободни места. При неспазване на горепосочените срокове, промените се смятат за анулация (като се заплащат таксите за - анулация) и нова резервация. Ако в определения срок клиентът не внесе пълната сума, неговото пътуване се смята за анулирано и събраните суми не се връщат. Ако решите да анулирате потвърдена резервация, това трябва да бъде направено писмено и лично от този, който е подписал заявката за услуги. В този случай от заплатената от Вас сума се удържат следните такси за анулация:

Дни преди датата на пътуване и такса анулация:
До 30 дни - Без такса за анулация
20 - 30 дни - 50% от внесения депозит
10 - 20 дни - 100 % от внесения депозит
3 - 10 дни - 75 % от пълната сума
под 3 дни - 100 % от пълната сума

НАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ВАС:
Ние Ви гарантираме, че ще получите в пълен размер заплатените от Вас услуги по избраната програма. В случай, че обстоятелства извън нашия контрол ни принудят да анулираме Вашата резервация ние ще положим всички усилия да Ви предложим подходяща и приемлива алтернатива:
А/ да приемете налагащите се изменения;
Б/ да закупите друг пакет от нас;
В/ да анулирате почивката си.
Ако приемете налагащите се изменения и бъдете настанени в база с по-ниска категория, ние ще възстановим разликата между заплатената сума и реалната цена. Ако изборът Ви е анулация напътуването, заплатената от Вас сума ще бъде възстановена в пълен размер. Ние не носим отговорност и не възстановяваме суми за изцяло или частично неизползвани почивки по вина на клиента.

РЕКЛАМАЦИИ И ОПЛАКВАНИЯ:
Всички оплаквания, свързани с непредоставени по програмата услуги (по наша вина), трябва да бъдат предявени на място пред нашите представители или пред съответната обслужваща фирма с оглед отстраняване на слабостите. Ако това се окаже невъзможно, трябва да изискате от нашите представители съставяне на протокол и в срок от 7 дни след завръщането си да представите писмена рекламация при нас или в съответната агенция. Ние се задължаваме, след извършване на необходимите проверки, да Ви представим нашето писмено становище в срок от 30 дни от датата на постъпване на рекламацията. Възстановяване на суми за услуги, неизползвани изцяло или частично по наша или на наши контрагенти вина, се извършва само срещу представяне на издадените от нас или наши агенти потвърдителни документи (билети, ваучери, протоколи и др.) със съответно нанесени и заверени от нашите представители поправки или анулации. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично по вина на клиента услуги не се възстановяват.

ВАЖНО!
Пътуващите на възраст до 18 години трябва да представят писмено родителско съгласие от двамата си родители, заверено нотариално, че родителите са съгласни детето им да пътува в чужбина само и да посочат, кой ще отговаря за детето им по време на екскурзията. Дори ако родителите са разделени или разведени, е нужно такова съгласие и от двамата. Ако едининият родител е починал, трябва да се представи нотариално заверено копие от смъртния му акт.


« Назад
 
 
Начало    Общи условия    За нас    Резервации    Контакти    Sofia Tours © 2008 Уеб Дизайн: ПроСтудио